KARAR: 1

Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı yapılarak Komite ve grup üyelerinin sektörde yaşanan 10 numaralı yağ satışı ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini içeren görüşleri dinlendi.

Buna göre ; Hasan Ali ÇELİK Sakarya Milletvekili ,( TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ) Vergi Dairesi Başkanlığı , Sakarya Valiliği Çevre İl müdürlüğü, Sanayi Ve ticaret İl müdürlüğü  Jandarma İl komutanlığı kaçakçılık şubesi ,Emniyet İl Müdürlüğü Kaçakçıklık şube temsilcilerinin katılacağı genişletilmiş meslek komitesi toplantısının ikincisine  aynı gündem maddelerini görüşmek üzere  11 Nisan 2011 Pazartesi  Günü saat:13.00 ‘de  devam edilmesine.  

Genel sekreterlikçe; adı geçen kurum ve kişilerin  “10 Numaralı Yağ Sorunu Ve Çözüm Önerileri”nin görüşüleceği meslek komitesi toplantımıza şifai ve yazılı davet edilmesine

KARAR: 2

Odamız Ticaret  Servisince Komitemizle koordineli olarak  TOBB ‘ye (Maliye Bakanlığına iletilmek üzere ) 10 numara yağın mali işlemlerde akaryakıt olarak fatura edilmesinin önlenmesi,mali yönden geçerli yakıt olarak  kabul edilmemesi içerikli  yazı yazılmasına .

KARAR: 3

İlimiz Akaryakıt sektöründe ortak hareket edilmesi konusunda komite üyelerinin dilek ve temennileri dinlendi. Bir sonraki toplantımızda bu konunun görüşülmesinin devam edilmesine karar verildi.

Haber Tarihi : 11/4/2011
Paylaş