KARAR: 1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2010/1240 Esas sayı  ve 14.03.2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  10 yıllık  tecrübeye sahip bir kepçe operatörünün  2008 Yılı Ekim Ayı itibariyle ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu olup, görüşüldü.
Dava  konusu  10 yıllık  tecrübeye sahip bir kepçe operatörünün aylık ücretinin,  2008 Yılı, Ekim Ayında yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu brüt olarak;638,70-TL(AltıyüzotuzsekizTürkLirasıyetmişkuruş), net olarak;457.63-TL (DörtyüzelliyediTürkLirasıaltmışüçkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.07.04.2011.27
KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.04.2011.27
KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.07.04.2011.27
Haber Tarihi : 19/4/2011
Paylaş