KARAR: 1
Grubumuzda doğalgaz tesisatı yapan üyelerimizden son günlerde Komitemize yapılan vaki şikayetlerde;  binaların dışında ve genelde servis kutularının yanında, doğalgaz borusuna bir kablo aracılığıyla bağlanan bakırdan mamul ortalama 18 ve 20'lik çaplarında 1 metre boyundaki  topraklama çubuklarının hırsızlar tarafından çalınarak hurdacılara satıldığı ve bu durumun binaları korumasız bırakarak, yangınlara sebebiyet verebileceği ifade edilmiştir.
Komitemizce konu hakkında 10.Meslek (Elektrik ve Elektronik Malzemeler İmalatı ve Ticareti) Komitesinin bilgilendirilmesine ve Yönetim Kurulumuz tarafından, Emniyet Müdürlüğü'ne, hurdacıların bu mamulleri almamaları ve alanların da tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması hususunda yazı yazılmasına.08.04.2011.30
                  
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.04.2011.30
                   
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.08.04.2011.30
Haber Tarihi : 19/4/2011
Paylaş