KARAR:1

Genel Sekreterliğin Yurtdışında Yaşayan Sakaryalı Hemşerilerimiz Hk. 16.07.2019 tarihli yazısı görüşüldü.

Gerekli değerlendirmelerin ve araştırmaların yapılmasından sonra tekrar görüşülmesine.17.07.2019.18

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş Mahkemesinin 27/06/2019 tarih ve 2018/675 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 27 yıllık mesleki kıdemi bulunan AŞÇI olarak çalışan bir kişinin 01/07/2016  tarihi itibariyle  alabileceği  ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 1500TL (binbeşyüztürklirası)  olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.17.07.2019.18

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 1.İş Mahkemesinin 01.06.2019 tarih ve 2018/377 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 7 yıllık deneyime sahip Ortaokul mezunu olan bir aşçının 2017 yılı Eylül ayı itibari ile  alabileceği  ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 1600TL (binaltıyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.17.07.2019.18

KARAR:4

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 12/07/2019 tarih ve 75244804/934.02 sayılı 1(bir) öğün dört kap (İşçilik ve Malzeme Dahil) yemeğin rayiç bedelinin belirlenmesi hakkındaki yazısı görüşüldü.

Söz konusu  1(bir) öğün dört kap (işçilik ve Malzeme Dahil) yemeğin rayiç fiyatının 14 TL (ondörttürklirası) olabileceğini ilgili kuruma yazılı olarak bildirilmesine.17.07.2019.18

KARAR:5

Meslek grubu üyelerimize yönelik yapılması planlanan hijyen eğitiminin Ağustos ayı içerisinde Odamız toplantı salonlarında yapılmasına ilgili eğitim için Meslek grubu üyelerimize sms ve mail ile bilgilendirme yapılmasına söz konusu eğitimdeki ikramların Odamız bütçesinden karşılanmasına.17.07.2019.18

KARAR:6

Sakarya Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren kantin işletmeleri ile Üniversite yönetimi arasında yaşanan iş anlaşmazlıkları ile ilgili  kamuoyunu bilgilendirmek adına Meslek Komitemiz tarafından gerekli görüşmeler sonrası basın açıklaması yapılmasına.17.07.2019.18


Haber Tarihi : 9/9/2019
Paylaş