KARAR:1
2-5 Ekim 2019 tarihlerinde 2 yılda bir İstanbul da yapılan İSK-Sodex Isıtma Soğutma Havalandırma Fuarına Fatih Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini götürmek için 1 otobüs Oda bütçesinden tahsis edilmesine. 04.09.2019/21

KARAR:2
Kasım- Aralık ayında yapılması planlana futbol turnuvası için meslek grubu üyelerimiz olan Seydullah ÖZ, Aykut İSKENDER, Hayrettin UÇKAC, Hasan YAVUZ, Rahmi AKTÜRK, Ö.Mustafa GÖBELOĞLU, Hüseyin HAMUTCU’ dan oluşan bir komisyon kurulmasına, komisyon başkanının, komisyon üyeleri tarafından kendi içerisinde seçilmesine.04.09.2019/21


KARAR:3
Doğalgaz iç tesisat proje uygulama sözleşmesinin güncellenmesi ile alakalı Odamız Hukuk Müşaviri Avukat K. Çağdaş YUMAK ile görüşülmesine.04.09.2019/21


KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 04.09.2019/21

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi. 04.09.2019/21
Haber Tarihi : 17/9/2019
Paylaş