KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş Mahkemesinin 16/08/2019 tarih ve 2019/160 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 3 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve “işletme müdürü” olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 21.02.2019 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise  2700TL (ikibinyediyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.09.2019.20

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 25.09.2019.20

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi. 25.09.2019.20


Haber Tarihi : 1/10/2019
Paylaş