KARAR: 1
Yönetim kurulundan havaleli 07.Meslek Komitesinin 08.04.2011 tarih 30/01 sayılı komite kararı görüşüldü.
Malumat Hasıl Olduğuna.

KARAR: 2
Düzce iş mahkemesinin 16/03/2011 tarih ve 2010/298 esas sayılı yazısı olup görüşüldü.
İlgili mahkemenin talep etmiş olduğu 29/04/2009 fesih tarihli 20  yıl kıdemli kaynak ve torna tefsiye ustasının alabileceği net aylık ücret olarak 800 TL (sekizyüz TürkLirası) bildirilmesine.

KARAR: 3
A.Akgün ALTUĞ'dan boşalan komitemizin asil  üyeliğine komite 1.sıra yedek üyesi ULTRAMAK MAKİNE MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ'nin davet edilmesine

KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.

KARAR: 5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.

Haber Tarihi : 2/5/2011
Paylaş