KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesinin 2019/408 Esas sayı ve 11.09.2019 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu,19.11.2014 - 30.10.2017 tarihleri arasında yaklaşık 3 yıl kadar işverenin kendisine tahsis ettiği araçla, Sakarya çevresinde gezici olarak güneş enerjisi sistemlerinin tanıtımı, pazarlama ve satışı işinde çalışan bir kişinin 2017 yılı Ekim ayında alabileceği ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı alabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 02.10.2019/22

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 02.10.2019/22

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi. 02.10.2019/22
Haber Tarihi : 11/10/2019
Paylaş