28. Meslek Komitesi 28 Nisan 2011 Perşembe günü Toplantı kararları

KARAR: 1
Komitemize havale edilen, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün, rayiç değer tespit talep eden yazısı olup görüşüldü.
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.
KARAR: 2 
Komitemize havale edilen, Vakıflar Genel  Müdürlüğü'nün, rayiç değer tespit talep eden yazısı olup görüşüldü.
Meslek Komite Üyemiz İsmail BAŞAVCI  tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.
KARAR: 3 
Komitemize havale edilen, Sakarya Yem Yağ Zirai Ürünler Petrol Nak.San.ve Tic. Ltd.Şti , rayiç değer tespit talep eden yazısı olup görüşüldü.
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen şirkete  bildirilmesine.
KARAR: 4
Odamız üyeleri ile çeşitli konularda kurulacak sözlü ve telefon iletişiminin  Odamız stajyerlerimizce yapılmaması personellerimiz tarafından gerçekleştirilmesi hususunun yönetim kurulumuza arzına.
KARAR: 5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.
KARAR: 6
 Dilek ve temenniler dinlendi.
05.05.2011
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya