KARAR: 1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Çamlıca Belediye Başkanlığı'nın 15 Mart 2011 tarih ve 102 ile 103 sayılı  yazıları ile talep ettiği,  iş makinaları bedel tespitleri olup, görüşüldü.
1989 Model TYP.L.541.Tipli 289/823 şase numaralı LIEPHERR Marka lastik tekerlikli yükleyici iş makinasının bedelinin 3.000,00-TL + K.D.V. olabileceği,
KOMATSU Marka, WB93R-2P4B Model, 93F20472 seri nolu 00967 motor nolu iş makinasının bedelinin  3.000,00-TL + K.D.V. olabileceğinin adıgeçen Belediyeye bir üst yazıyla bildirilmesine.05/05/2011.28
KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.05.2011.28
KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.05.05.2011.28
Haber Tarihi : 12/5/2011
Paylaş