KARAR:1
Bölgemizde TT.net  internet bağlantılarında fiber kablo  alt yapı yetersizliğinin internet bağlantılarında aksaklığa sebep olması nedeniyle işverimliliğini düşürmektedir. Bu konuda üyelerimizden yoğun şikayet gelmekte olup konunun  yönetim kurulumuza arzına.
KARAR:2
Şehir içi dağıtım yapan firmaların  ücret karşılığı büyükşehir Belediyelerinden almak zorunda oldukları şehiriçi dağıtım izin belgeleri hususunda komitemizce  yapılan araştırmada komşu illerdeki (Ankara ,Kocaeli gibi) belediyelerce belge ücreti alınmadığı tespit edilmiştir. Konu hakkında Odamızca  yazı yazılmasına karşın ayrıca  yönetim kurulunca büyükşehir belediyesince şifai görüşme yapılmasına.
KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.
KARAR: 2
Dilek ve temenniler dinlendi.
Haber Tarihi : 12/5/2011
Paylaş