1.Beyaz sektöründe Ördek eti  tüketiminin yoğun olarak gerçekleştiği 5 yıldızlı otellerin ördek eti ihtiyacını Türkiye'de üretiminin olmadığı gerekçesi ile ithal ederek sağladıkları komitemizce  tespit edilmiştir. Oysa ülkemizde ördek eti üretimi gerçekleşmektedir.
Ülkemiz Beyaz et sektöründeki ördek eti üretiminde gelişimi sağlamak  için  gerekli koşulların sağlanması adına  bu hususta  kanaatimizce en büyük engel olan ithalatın önüne geçebilmek için   yurtdışından  ithalatın hangi şartlara  bağlı olarak izin verildiği  konusunda  Tarım ve Köy işleri bakanlığına yazı yazılmasına .
 2. Gıda maddeleri üretimi yapan firmaların Türk Gıda kodeksi yönetmeliğine göre her gıda maddesine göre  etiketleme yapması zorunludur. Aynı yönetmeliğin 25.maddesi e fıkrasında
e) Gıda maddesinin etiketi sahte, yanıltıcı veya gıdanın karakterine göre hatalı bir izlenim yaratacak, tüketiciyi yanıltacak resim, şekil ve benzerlerini içermemelidir.
denilmekte. Bu fıkraya göre gıda üretici firmalarımıza yüksek cezalar kesilmekte  firmalarımızın yoruma açık bir madde olması sebebiyle kesilen cezalarla  mağdur olmalarına  sebep olmaktadır. Bu tür Mağduriyetlerin yaşanmaması adına  yoruma dayanabilen bu maddenin içeriği konusunda üyelerimizi aydınlatabilmek için bu madde kapsanma  hangi hususların girdiği konusunda detaylı ve örneklendirici bilginin Tarım ve il müdürlüğünden istenilmesine.

3.Komitemiz ve Odamızın araştırmaları ile gıda maddeleri üreten üyelerimize bilgilendirme yapmak için Türk gıda kodeksi yönetmeliğinde uzmanlaşmış özellikle en çok sorun yaşadığımız etiketlemede yardımcı olarak bir uzmanın  çağrılacağı bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi talebimizin yönetim kurulumuza arzına. 

Haber Tarihi : 12/5/2011
Paylaş