KARAR: 1
T.C. Sakarya İş mahkemesinin Komitemize havale edilen 24.04.2011 tarih ve 2010/954 sayılı 10 yıllık tecrübeye sahip beyaz eşya teknisyeninin  28.09.2010 tarihi itibariyle aylık ücretinin talep ettiği yazısı görüşüldü.
Söz konusu mahkemeye talep edilen ücret olarak 2010 yılı asgari ücretinin %20 fazlasının bildirmesine.
KARAR: 2
Zincir mağazaların Ticari reklamlarındaki ilanlarının kanuni ölçülere uygunluğunun ve o malın bulunup bulunmadığının Odamız ticaret servisi elemanlarınca ilan itibariyle 3 gün boyunca kontrolünün yapılması hususunun yönetim kuruluna arzına.
KARAR: 3
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TİCARİ REKLAM VE İLANLARDA ALTYAZI VE DİPNOTLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ'İN a) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, Madde 5 – (1) Ticari reklam ve ilanlarda, tüketicinin satın alma kararını etkileyecek nitelikteki bilgilerin ortalama tüketicinin anlayabileceği sürede ve biçimde iletilmesi zorunludur. Ticari reklam ve ilanlarda yer alan altyazı ve dipnotlar; okunabilir, algılanabilir hızda ve büyüklükte verilmelidir.”
Hükmüne istinaden tüketicilerin yanılmaması ve haksız rekabeti önlemek için ticari reklamlarda fiyat ve adedin aynı büyüklükte (puntoda) olması konusunda kanun ve yönetmelik çerçevesinde değişiklik yapılması için ticaret servisimizce ilgili makamlara yazı yazılmasının yönetim kuruluna arzına.
Haber Tarihi : 23/5/2011
Paylaş