KARAR:1

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının E.235233 sayılı ve 09.10.2019 tarihli 2020 yılı birim fiyat hazırlığı hakkındaki yazısının görüşülmesi.

Söz konusu birim fiyatlarının hazırlanması için Komite üyelerimiz tarafından çalışma yapılmasına ve Odamız Yazı İşleri Servisine teslim edilmesine.30.10.2019/22

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.30.10.2019/22

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi. 30.10.2019/22


Haber Tarihi : 11/11/2019
Paylaş