KARAR: 1
Komitemize havale edilen, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün, rayiç değer tespit talep eden yazıları görüşüldü.
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU ile İsmail BAŞAVCI tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.31/05/2011.28

KARAR: 2
Komitemize havale edilen, Sakarya PTT  BaşMüdürlüğü'nün, rayiç değer tespit talep eden yazısı görüşüldü.
Meslek Komite Üyemiz İsmail BAŞAVCI  tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.31/05/2011.28

KARAR: 3
Komitemize havale edilen, Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü'nün, rayiç değer tespit talep eden yazısı görüşüldü.
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen müdürlüğe  bildirilmesine.31/05/2011.28

KARAR: 4
Bugün saat15.00'de, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Komitemize eşdeğer Komiteleriyle yapılacak müşterek toplantısının hazırlıkları görüşüldü.31/05/2011.28

KARAR: 5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.31/05/2011.28

KARAR: 6
Dilek ve temenniler dinlendi.31/05/2011.28

Haber Tarihi : 9/6/2011
Paylaş