KARAR:1

T.C Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının Yemek Bedeli hakkındaki yazısının görüşülmesi.

2020 yılı içerisinde 1 günlük öğle yemeği (tablot usulü) bedelinin   14TL (ondörttürklirası)  olabileceği kanaatimizin adı geçen kuruma bildirilmesine.30.10.2019.21

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 1.İş Mahkemesinin 09/10/2019 tarih ve 2019/40 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, yaklaşık 20 yıl kadar döner ustası olarak çalışan bir işçinin 2018 yılının Kasım ayı itibari  ile alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise 3000TL (üçbintürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.30.10.2019.21

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş Mahkemesinin 30/09/2019 tarih ve 2019/72 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 2 yıllık mesleki kıdemi bulunan Baş Aşçı olarak çalışan bir kişinin 20.10.2017 tarihi itibari ile  alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise 1600TL (binaltıyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.30.10.2019.21

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.30.10.2019.21

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi. 30.10.2019.21


Haber Tarihi : 5/12/2019
Paylaş