KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 1.İş Mahkemesinin 30.10.2019 tarih ve 2018/811 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 2 yıl kadar ortaöğretim uluslar arası turizm eğitim merkezi mezunu orta düzey yönetici ve şube müdürü olarak çalışan bir işçinin  2018 yılı Eylül ayı itibari  ile alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise 2100TL (ikibintürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.11.2019.22

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 1.İş Mahkemesinin 20/11/2019 tarih ve 2018/769 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 3 yıllık deneyime sahip bir garsonun 30/06/2018 tarihi itibarı  ile alabileceği ortalama aylık ücretin  aralarında özel bir sözleşme yok ise 1850TL (binsekizyüzellitürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.11.2019.22

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 1.İş Mahkemesinin 25/11/2019 tarih ve 2018/869 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 10 yıllık deneyime sahip ilkokul mezunu bir şef  garsonun 31/10/2014 tarihi itibarı  ile alabileceği ortalama aylık ücretin  aralarında özel bir sözleşme yok ise 1000TL (bintürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.11.2019.22

KARAR:4

Kaçak et üreten ve satış yapan tesislere verilen cezaların yetersizliği, firmaların mühürlenmesi gerektiği ve tüketicilerin buradan alım yapmamaları konusunda uyarı niteliği taşıyan bir Basın bülteni hazırlanması ve Odamız web sayfasındaki Komite haberleri bölümünde haber yapılmasına .27.11.2019.22

KARAR:5

Kafe ve Restoranlarda  uygulanan sigara yasağı uygulamasının sınırlarının belli olmaması nedeni ile denetimlerin yoğun olması ve cezaların insiyatif kullanılarak yapılması sektör temsilcilerini mağdur etmekte ve istihdamı olumsuz etkilemektedir. Bu konuda yaşanan sıkıntıların dile getirilmesine yönelik basın bülteni hazırlanarak yerel basında haber yapılmasına.27.11.2019.22

KARAR:6

Aralık ayı içerisinde günü ve saati Eğitmenlerin müsaitlik durumuna göre belirlenecek şekilde Meslek Grubu üyelerimize yönelik Hijyen Eğitimi yapılmasına söz konusu eğitimdeki masrafların Komitemiz bütçesinden karşılanmasına eğitim için meslek grubu üyelerimize mail ve sms ile bilgilendirme yapılmasına.27.11.2019.22


Haber Tarihi : 5/12/2019
Paylaş