KARAR: 1
Odamıza gelen ve Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Altaş Alüminyum A.Ş.'nin, 3.O.S.B.'deki yatırımlarında çıkan hafriyat  için yardım talep ettiği 06/05/2011 tarih ve 2011-125 sayılı yazısı görüşüldü.
Adıgeçen şirketin, yardım sözkonusu yardım talebi hakkında, Komite üyemiz Turanlar Hafriyat Nak.Ltd.Şti.'nin ilgileneceğinin bir yazı ile bildirilmesine.02.06.2011.29

KARAR:2
Toplantılarımıza iştirak edemeyen Ali KASIM'ın komite üyeliğinin kanunen sona erdiğinden komitemizin sıradaki yedek üyesi Gençler İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. yetkilisi Hasan GENÇ'in asil üye olarak bundan sonraki toplantılarımıza davet edilmesine.02.06.2011.29

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.06.2011.29

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.02.06.2011.29

Haber Tarihi : 9/6/2011
Paylaş