KARAR: 1
Zincir mağazaların ticari reklamlarındaki ilanları ile ilgili TOBB'ne yazılan yazı değerlendirildi.09.06.2011.28  

KARAR: 2   
Zincir mağazaların ticari reklamlarındaki ilanlar ve piyasada ürün satış fiyatlarındaki indirimler ile ilgili civar odaların ilgili komitelerinin katılımıyla Odamızda bir toplantı yapılmasının yönetim kuruluna arzına.09.06.2011.28    

KARAR: 3
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Rekabet Kurumunun uygulamaları ile ilgili tartışılıp değerlendirme yapıldı.09.06.2011.28

KARAR: 4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.06.2011.28

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.09.06.2011.28

Haber Tarihi : 16/6/2011
Paylaş