KARAR: 1
Genel konular ve sorunlar üzerinde görüşmeler yapıldı.08.06.2011.25

KARAR: 2
Üye ziyaretleri yapmak için komite üyeleri kendi aralarında gruplar oluşturdular.Üyelik belgeleri ile bu ziyaretler planlı bir şekilde yapılacaktır.08.06.2011.25

Haber Tarihi : 16/6/2011
Paylaş