KARAR: 1
Komitemize havale edilen, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün, rayiç değer tespit talep eden yazıları görüşüldü.
Meslek Komite Üyemiz İsmail BAŞAVCI tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen kuruma bildirilmesine.23/06/2011.29

KARAR: 2
Komitemize havale edilen, Sakarya PTT  BaşMüdürlüğü'nün, rayiç değer tespit talep eden yazısı görüşüldü.
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU  tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.23/06/2011.29

KARAR: 3
Komitemize havale edilen, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü'nün, rayiç değer tespit talep eden yazısı görüşüldü.
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen müdürlüğe  bildirilmesine.23/06/2011.29
                    
KARAR: 4
Komitemize havale edilen, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü'nün, 2012 yılı özel güvenlik hizmeti verecek personelin aylık maliyet hesabını talep eden yazısı görüşüldü.
Meslek Komite Üyemiz Özden DOYURAN tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen müdürlüğe  bildirilmesine.23/06/2011.29

KARAR: 5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.23/06/2011.29

KARAR: 6
Dilek ve temenniler dinlendi.23/06/2011.29

Haber Tarihi : 30/6/2011
Paylaş