KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 1.İş Mahkemesinin 26.11.2019 tarih ve 2019/15 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, yaklaşık 12 yıllık deneyime sahip lise mezunu bir restaurant/pizza şube müdürlüğü yapan işçinin 20/12/2017 tarihi  itibari  ile alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise 1800TL (binsekizyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.12.2019.23

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş Mahkemesinin 24.12.2019 tarih ve 2019/179 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, toplamda 10 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve 4 yıl servis elemanı ve ayrıca 6 yıl aşçı olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 07.10.2018 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise 1800TL (binsekizyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.12.2019.23

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş Mahkemesinin 24.12.2019 tarih ve 2019/177 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 7 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve aşçı  olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 07.10.2019 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise 2250TL (ikibinikiyüzellitürklirası)  olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.12.2019.23

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş Mahkemesinin 24.12.2019 tarih ve 2019/176sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 3 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve 2 yıl servis elemanı ve ayrıca 1 yıl aşçı yardımcısı   olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 07.10.2018 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.12.2019.23

KARAR:5

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş Mahkemesinin 24.12.2019 tarih ve 2019/178 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, toplamda 6 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve 2 yıl servis elemanı ve ayrıca 4 yıl aşçı    olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 07.10.2018 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise 1800TL (binsekizyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.12.2019.23

KARAR:6

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş Mahkemesinin 24.12.2019 tarih ve 2019/174 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, toplamda 6 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve 3 yıl servis elemanı ve ayrıca 3 yıl aşçı yardımcısı   olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 07.10.2018 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise 1900TL (bindokuzyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.12.2019.23

KARAR:7

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş Mahkemesinin 24.12.2019 tarih ve 2019/175 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 13yıllık mesleki kıdemi bulunan ve yemekhane personeli   olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 07.10.2019 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise 2250TL (ikibinikiyüzellitürklirası)olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.25.12.2019.23

KARAR:8

Meslek Grubu üyelerimize yönelik  2.’si yapılan Hijyen Eğitimi etkinliğinin yerel basında haber yapılması için Yönetim Kuruluna arzına.25.12.2019.23

KARAR:9

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.12.2019.23

KARAR:10

Dilek ve temenniler dinlendi. 25.12.2019.23Haber Tarihi : 24/1/2020
Paylaş