KARAR: 1
Komitemizden, T.C.Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı'nın, 10/06/2010 tarih ve B.02.1.GSM.0.80.00.05-4496 sayılı yazısı ile Zirve Teknik Mühendislik İnşaat Tesisat Malzemeleri Taahhüt  San.ve Tic.Ltd.Şti'nin,  Sakarya Merkez Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı'nda kullanılan malzemelerle ilgili olarak Kara Makina İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti'ne kestiği  09/06/2011 tarihli ve 210314  nolu faturanın Odamız tarafından piyasa rayicine uygunluğu talep edilmiştir.

Komitemiz yaptığı araştırmalar neticesinde, sözkonusu fatura muhteviyatının piyasa rayicine uygun olduğunu tespit etmiş olup, sözkonusu faturaların Odamızca tasdikinin uygun olacağı kararını vermiş ve Adıgeçen Müdürlüğü ilgi yazılarında bahsettikleri malzemelerin birim fiyatlarının fatura tarihi itibariyle piyasa rayicine uygun olduğunu tespit etmiştir.08/07/2011.33

KARAR: 2
Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen T.O.B.B.'un, “Doğal Gaz ile ilgili mesleklere ait taslak ulusal yeterlilikler” hakkında Odamızdan görüş talep ettiği 24/06/2011 tarih ve 15574 sayılı yazısı görüşüldü.

Bilgi paylaşımı yapıldı, uygundur. 08/07/2011.33
                      
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08/07/2011.33

KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.08/07/2011.33

Haber Tarihi : 14/7/2011
Paylaş