KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesinin 2010/255 esas sayı  ve   31.05.2011  tarihli,  ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.  Dava konusu  9-10  yıllık peynircilik ve süt ürünleri şirketinde çalışan bir işçinin aylık ücretinin 17.11.2009  tarihi itibariyle  brüt  693.00TL (altıyüzdoksanüçTürklirası) olarak bildirilmesine.11.07.2011.29

KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.07.2011.29

KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.11.07.2011.29

Haber Tarihi : 14/7/2011
Paylaş