KARAR:1
Yönetim Kurulu tarafından Komitemize havale edilen, 2020 yılı itibariyle Oda kayıtları Re'sen silinecek üyelerle ilgili 07.meslek grubuna ait liste görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.
Komite üyeleri tarafından gerekli çalışmaların yapılmasına. 05.02.2020/26


KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 05.02.2020/26


KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi. 05.02.2020/26

Haber Tarihi : 18/2/2020
Paylaş