KARAR: 1
Sektörümüzde meslek mensuplarımızın yetişmiş mobilya ve laminant (yer döşemeleri)  montaj elemanlarına ihtiyaç duyulduğu sıklıkla ifade edilmektedir.

Odamızın da içinde bulunduğu UMEM projesi kapsamında İŞKUR'la müşterek mobilya ve laminant (yer döşemeleri)  montaj işlerine yönelik kurslarında açılması teklifimizin Yönetim Kurulu'na arzına.14/07/2011.27

KARAR: 2
Şehrimizde kurulması düşünülen mobilya ihtisas organize sanayi bölgesi ile alakalı 08 ve 26.Meslek mensuplarıyla Ağustos ayında Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonu'nda bir toplantı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 14/07/2011.27

KARAR: 3
Otoyolları ile karayollarında otobüs ve ağır vasıta kamyon ile tırların kaplama lastiklerinin özellikle yaz aylarına patlayarak, sırt atmasıyla yola büyük parça olarak dağılmasının hızlı işleyen karayollarında can ve mal kayıplarına yol açtığı gözlemlenmektedir.

Yönetim Kurulumuzca konu hakkında gerekli makamlara yazı yazılmasına. 14/07/2011.27

KARAR: 4
Düğün ve sünnet cemiyetlerinde düzenlenen konvoylarda sürekli korna basılması dolayısıyla yaşlı, hasta ve çocuklarının rahatsızlandıklarını ve trafiği tehlikeye sokacak davranışlarda bulundukları gözlemlenmiştir.

Yönetim Kurulumuzca konu hakkında gerekli makamlara yazı yazılmasına. 14/07/2011.27

KARAR: 5
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14/07/2011.27

KARAR: 6
Dilek ve temenniler dinlendi.14/07/2011.27 

Haber Tarihi : 21/7/2011
Paylaş