KARAR: 1
Komitemize havale edilen Dekorboru Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 25/04/2011 tarihli dilekçesi görüşüldü. Komite üyesi Yunus BEKİRCAN'ın konuyla  ilgili hazırlamış olduğu rapor incelendi. Raporun değerlendirilmesi sonucu bahsi geçen şirketin şikayetinde haklı olmadığı belirlenmiştir, bunun ilgili şirkete bildirilmesine. 14.07.2011.26

KARAR: 2
Sakarya genelinde planlı plansız enerji kesintileri, süreleri, elektrik arıza birimleri iletişim sorunları ile ilgili müşteri şikayetleri hakkında görüşüldü SEDAŞ dağıtım direktörlüğüne bir yazı ile ilgili sorunların iletilmesine karar verildi.14.07.2011.26

KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.07.2011.26

KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.14.07.2011.26

Haber Tarihi : 21/7/2011
Paylaş