KARAR:1
Meslek grubu üyelerimize yönelik olarak Ramazan Bayramı sonrası kahvaltılı bir toplantı yapılması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına. 15.07.2011.29
                       
KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.15.07.2011.29

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.15.07.2011.2

Haber Tarihi : 21/7/2011
Paylaş