KARAR: 1
Komitemize havale edilen, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün, rayiç değer tespit talep eden yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen kuruma bildirilmesine.28/07/2011.30

KARAR: 2
Komitemize havale edilen, Sakarya PTT  BaşMüdürlüğü'nün, rayiç değer tespit talep eden yazısı görüşüldü.

Meslek Komite Üyemiz İsmail BAŞAVCI tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.28/07/2011.30

KARAR: 3
Komitemize havale edilen Muteber OĞUZHAN'ın bir emlakçı ile yaptığı kira sözleşmesini fes ettiğini ancak depozito bedelinin kendisine ödenmediği ile ilgili şikayet dilekçesi görüşüldü.
                    
Meslek Komite üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından konunun araştırılmasına..28/07/2011.30

KARAR: 4
Odamızın şehirdışından gelenlerce kolayca bulunması açısından SATSO yön tabelalarının E-5 ve otobandan itibaren yol kenarlarına konulması hususunda gerekli girişimlerde bulunulması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına. 28/07/2011.30

KARAR: 5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28/07/2011.30

KARAR: 6
Dilek ve temenniler dinlendi.28/07/2011.30

Haber Tarihi : 4/8/2011
Paylaş