KARAR:1
Halil KAÇMAZ’ ın SATSO/Form Şirketler Grubu eğitim bilgi ricası hakkındaki 20.02.2020 tarihli maili görüşüldü.
Mart ayının son haftası Odamız ve Form Şirketi Gurubu iş birliği ile Odamızda “Havalandırma Sistemleri ve Çözüm Önerileri” konulu eğitim düzenlenmesine, eğitimin için salon tahsisi yapılması, meslek grubu üyelerimize e-posta ve sms ile eğitimin duyurulması, eğitimdeki ikramların Odamız bütçesinden karşılanması hususlarının Yönetim Kurulu’na arzına. 04.03.2020/27

KARAR:2
Sektörümüzdeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla meslek komitemizin bütçemizden karşılanmak üzere meslek grubu üyelerimize yönelik 14 Nisan 2020 Salı günü akşamı yeri daha sonra belirlenmek üzere yemekli istişare grup toplantısı düzenlenmesine.
Toplantıya Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin davet edilmesine.
Söz konusu istişare toplantısı için meslek grubu üyelerimize sms ve e-mail gönderilmesi, istişare toplantısında yayınlamak üzere 1 yıllık faaliyetlerimizi içeren slayt hazırlanması, etkinlikle ilgili yerel basında haber yapılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına. 04.03.2020/27

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 04.03.2020/27

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi. 04.03.2020/27
Haber Tarihi : 26/3/2020
Paylaş