KARAR: 1
Meslek Komite üyelerimizin Oda kayıt levhalarının nasıl dağıtılacağıyla ilgili görüşmeler yapıldı.05/08/2011.34

KARAR: 2
Meslek Komitemiz adına web sayfası hazırlanması ve SATSO web sitesine eklenmesiyle ilgili çalışmaların hızlandırılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.05/08/2011.34

KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05/08/2011.34
                
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.05/08/2011.34

Haber Tarihi : 11/8/2011
Paylaş