KARAR: 1
Şehrimizde kurulması düşünülen mobilya ihtisas organize sanayi bölgesi ile alakalı 08 ve 26.Meslek grubu mensuplarıyla Ağustos ayında Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonu'nda  17 Ağustos 2011 Çarşamba günü saat 10:00 da  müşterek  toplantı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 08/08/2011.29

KARAR: 2
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08/08/2011.29

KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.08/08/2011.29

Haber Tarihi : 11/8/2011
Paylaş