KARAR: 1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2010/1172 Esas sayı  ve 11.07.2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  madencilik hafriyat işinde 7 yıldan beri şantiye şefliği yapan bir kişinin 2010 Yılı Ocak Ayı itibariyle ortalama ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu olup, görüşüldü.

Dava  konusu madencilik hafriyat işinde 7 yıldan beri şantiye şefliği yapan bir kişinin aylık ücretinin,  2010 Yılı,  Ocak Ayında yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu brüt olarak;729,00-TL(YediyüzyirmidokuzTürkLirası), net olarak;576.57-TL (BeşyüzyetmişaltıTürkLirasıelliyedikuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.04.08.2011.31

KARAR:2
Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen Sakarya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce oluşturulan Komisyona üye talep ettiği 27/07/2011 tarih ve 2959 sayılı yazı görüşüldü.

Sözkonusu Komisyona Komite Başkanımız Bülent YILMAZ'ın isminin bildirilmesine. 04.08.2011.31

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.08.2011.31

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.04.08.2011.31

Haber Tarihi : 18/8/2011
Paylaş