KARAR:1
Sakarya  İl  Tarım  Müdürlüğü'nün,  Gıda  Maddeleri  Etiketleme  Kuralları
hakkındaki 21/06/2011 tarih ve 5211-2010 sayılı cevabi yazısı görüşüldü. 09.08.2011.30

KARAR:2
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, ördek eti ithalatı ile ilgili 06/06/2011 tarih ve 22799 sayılı cevabi yazısı görüşüldü. Tarım ve Köyişleri Bakanlığına yazılan yazının, Dış Ticaret Müsteşarlığına da yazılması talebimizin yönetim kurulumuza arzına.09.08.2011.30

KARAR:3
TOBB'nce başlatılan ve Odamızca desteklenen Somali'ye yardım kampanyası
komitemizce memnuniyetle karşılanmıştır. 09.08.2011.30

KARAR: 4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.08.2011.30

KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi.09.08.2011.30  

Haber Tarihi : 18/8/2011
Paylaş