KARAR:1
Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen ve Komitemizin bir grup üyesince topluca imzalı haksız rekabet konulu şikâyet dilekçesi görüşüldü.

Komitemizce de şikâyete konu olan Akyazı'daki haksız rekabete sebep veren abonelik merkezi ve buna benzer olayların bir daha yaşanmaması için AGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne üyelerimizin bu sıkıntılarıyla ilgili bilgilendirme yazısı yazılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.15/08/2011.35

KARAR:2
İlgili dilekçede Meclis Üyemiz Necmi İBİL'in istifası ile ilgili konunun Yönetim Kuruluna arzına.15/08/2011.35

Haber Tarihi : 18/8/2011
Paylaş