KARAR:1
Meslek Komite üyelerimizin Oda kayıt levhalarının nasıl dağıtılacağıyla ilgili görüşmeler yapıldı.12.08.2011.30                       

KARAR:2
Meslek grubu üyelerimize yönelik 24 Eylül 2011 Cumartesi günü kahvaltılı bir grup toplantısı yapılmasıyla alakalı detaylar (davetiye basımı, dağıtılması, kahvaltı salonunun belirlenmesi v.b.) ve görevlendirmeler görüşüldü.12.08.2011.30                       

KARAR:3
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimince kamuoyuna açıklanan İlimizde akıl sağlığı ve ruh sağlığı hastanesi açılması gerekliliği hususuyla ilgili  Komitemizce de destek olunması amacıyla kendisinin ziyaret edilmesine.12.08.2011.30                         

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.08.2011.30

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.12.08.2011.30

Haber Tarihi : 18/8/2011
Paylaş