KARAR:1

T.C Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığının Yemek Bedeli hakkındaki 31122031-942.2.99-E.40261 sayı ve 26.12.2019 tarihli yazısı görüşüldü.

T.C Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın işçilik hizmet alımı kapsamında personele vereceği erzak yardımı için yaklaşık maliyetin belirlenmesinde esas teşkil etmek üzere 2020 yılı 1 öğün (4 kap) brüt yemek bedelinin   15,00TL (onbeştürklirası)  olabileceği kanaatimizin adı geçen kuruma bildirilmesine.29.01.2020.24

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29.01.2020.24

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi. 29.01.2020.24


Haber Tarihi : 14/5/2020
Paylaş