KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesinin 30/01/2020 tarih ve 2019/224 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 5 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve aşçı olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 12.10.2018 tarihi itibariyle alabileceği ücretin 2200TL (ikibinikiyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.29.04.2020.27

KARAR:2

Meslek Grubumuz Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Lokanta,Cafe ve Restorantların kademeli olarak açılması ve dükkan ve işletmelerin kira ödemeleri ile ilgili görüş alışverişi yapılması için TOBB’a yazı yazılmasına.29.04.2020.27

KARAR:3

Okul kantinlerinin kapanması ile birlikte kantin işletmecilerinin büyük mağduriyet yaşadıkları kantin işletmecilerinin Eylül ayında açmaları ön görülmektedir. Gelecek eğitim ve öğretim döneminde kantin işletmeciler için Milli Eğitim Bakanlığından kira konusu hakkında destek beklenmektedir. Konu hakkında İlgili Bakanlığa iletilmek üzere TOBB’a yazı yazılmasına.29.04.2020.27

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29.04.2020.27

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.29.04.2020.27


Haber Tarihi : 14/5/2020
Paylaş