KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3.İş Mahkemesi 11/09/2019 tarih ve 2019/283 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; İmalat-kaynak ustası olarak çalışan ve 4 yıllık kıdemi bulunan bir işçinin 2019 yılı Mayıs ayında alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.05.02.2020/28

KARAR:2

Yönetim Kurulu tarafından Komitemize havale edilen, 2020 yılı itibariyle Oda kayıtları Re'sen silinecek üyelerle ilgili 23.meslek grubuna ait liste görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.

Komite üyeleri tarafından gerekli çalışmaların yapılmasına.05.02.2020/28

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.02.2020/28

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.05.02.2020/28


Haber Tarihi : 14/5/2020
Paylaş