KARAR:1
Komitemize havale edilen, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ile Kayyımlık Bürosu Başkanlığı'nın rayiç değer tespit talep eden yazıları görüşüldü.

Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen kuruma bildirilmesine.25/08/2011.32

KARAR:2
Komitemize havale edilen, Sakarya İl Özel İdaresi'nin, rayiç değer tespit talep eden yazısı görüşüldü.

Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU'nun tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.25/08/2011.32

KARAR:3
Komitemize havale edilen Sakarya 3.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün , rayiç değer tespit talep eden yazısı görüşüldü.

Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU'nun tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.25/08/2011.32

KARAR:4
Toplantılarımıza iştirak edemeyen Komite Üyemiz  Sinan DEMİRKAN'ın
komite üyeliğinin kanunen sona erdiğinden komitemizin sıradaki yedek üyesi Global Patent Marka Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Sevil YILDIZ'ın asil üye olarak bundan sonraki toplantılarımıza davet edilmesine.25/08/2011.32

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25/08/2011.32

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.25/08/2011.32

Haber Tarihi : 9/9/2011
Paylaş