KARAR: 1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş  Mahkemesi'nin 2011/362 Esas sayı  ve 11/08/2011 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  10 yıllık bir tecrübeye sahip kepçe operatörünün 2011 Yılı Mart Ayı itibariyle ortalama ne kadar aylık  ücret alabileceği hususu görüşüldü.

Dava  konusu 10 yıllık bir tecrübeye sahip kepçe operatörünün 2011 Yılı Mart itibariyle alabileceği ortalama aylık ücreti, yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edilmiştir ki, bu brüt olarak;796,50-TL(YediyüzdoksanaltıTürkLirasıellikuruş), net olarak;570,21-TL (BeşyüzyetmişTürkLirasıyirmibirkuruş) olduğunun  İş Mahkemesine bildirilmesine.08.09.2011.32

KARAR:2
Meslek Komitemiz, kendisine ayrılan 2.000,00-TL'lik bütçesinin tamamının Afrika'daki açlık çeken insanlara destek sağlamak amacıyla yapılan kampanyaya katılınması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.08.09.2011.32

KARAR:3
Meslek Komite üyelerimizin Oda kayıt levhalarının nasıl dağıtılacağıyla ilgili görüşmeler yapıldı.08.09.2011.32

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.09.2011.32

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.08.09.2011.32

Haber Tarihi : 15/9/2011
Paylaş