KARAR:1
Meslek Komitemiz, kendisine ayrılan 2,000.00-TL'lik bütçesinin tamamının Afrika'daki açlık çeken insanlara destek sağlamak amacıyla yapılan kampanyaya katılınması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.15.09.2011.28

KARAR:2
Meslek   Grubu   üyelerimizin,  Odamız   üyeliğini   gösterir   levhaların  nasıldağıtılacağıyla ilgili görüşmeler yapıldı.15.09.2011.28
    
KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.15.09.2011.28

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.15.09.2011.28

Haber Tarihi : 21/9/2011
Paylaş