KARAR:1
Meslek Komitemiz, kendisine ayrılan 2.000,00-TL'lik bütçesinin kalan   kısmıyla Afrika'daki açlık çeken insanlara destek sağlamak amacıyla yapılan kampanyaya katılınması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.15.09.2011.31

KARAR:2
Meslek   Grubu   üyelerimizin,  Odamız   üyeliğini   gösterir   levhaların  nasıl dağıtılacağıyla ilgili görüşmeler yapıldı.15.09.2011.31
                       
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.15.09.2011.31
                      
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.15.09.2011.31

Haber Tarihi : 21/9/2011
Paylaş