KARAR: 1
Odamızca Komitemize ayrılan bütçenin kullanımı ile ilgili olarak bir sonraki toplantıda karara bağlanmasına.16.09.2011.34  
  
KARAR: 2
TOBB'nin Odamıza gönderdiği sigortacılık kayıt levhalarının teslim   alınması ile olarak üyelerimize duyuru yapılmasına.16.09.2011.34  

KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.09.2011.34  

KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.16.09.2011.34  

Haber Tarihi : 21/9/2011
Paylaş