KARAR:1
Meslek Komitemiz, kendisine ayrılan 2.000,00-TL'lik bütçesinin tamamının Afrika'daki açlık çeken insanlara destek sağlamak amacıyla yapılan kampanyaya katılınması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.21.09.2011.31

KARAR:2
Komitemizden, Argondental Özel Sağlık Hizmetleri Medikal İthalat İhracat  San.Tic.Ltd.Şti'nin, 07/09/2011 tarihli  dilekçe ekinde sunulan Argondental Özel Sağlık Hizmetleri Medikal İthalat İhracat  San.Tic.Ltd.Şti'nin Rüchan GİRAY adına düzenlediği 17/08/2011 tarihli ve A-000562  nolu fatura muhteviyatı abutment malzemesinin fatura tarihi itibariyle piyasa rayicine uygunluğunun araştırılarak onaylanmasını  talep edilmiştir.

Komitemiz yaptığı araştırmalar neticesinde, sözkonusu fatura muhteviyatının piyasa rayicine uygun olduğunu tespit etmiş olup faturanın onaylanmasına karar vermiştir.21.09.2011.31

KARAR:3
Meslek grubu üyelerimize yönelik düzenlediğimiz kahvaltılı  grup toplantısının tüm masraflarının Komite Üyelerimizce karşılanmasına.21.09.2011.31                                            

KARAR:4
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 01.07.2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda;Yeşil kart hak sahibi vatandaşlarımızın Ortez, Protez / Tıbbi Cihaz ve Malzemelerinin temini için Sakarya ilinde faaliyet gösteren tıbbi cihaz-malzeme satış firmaları ile protez-ortez ve işitme cihazları yapım ve uygulama merkezleri ve eczanelerle (gerçek ve tüzel kişi) Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü arasında karşılıklı sözleşme imzalanacağı, sözleşme imzalamak isteyen firma ve eczanelerin ekte istenen belgeleri 2'şer nüsha olacak şekilde hazırlayarak 30.09.2011 tarihine kadar Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Yeşil Kart Reçete Kontrol Birimi'ne müracaat etmeleri hususunun toplu mail yoluyla ilgili üyelerimize duyurusunun yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.21.09.2011.31     

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.09.2011.31

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.21.09.2011.31

Haber Tarihi : 29/9/2011
Paylaş