KARAR: 1
Meslek Komitemize havale edilen, T.C.K.K.K.1'NCİ MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI'nın, 23.09.2011 tarih ve 4410-383-11/İkm.Bkm.Ks.(Ted.İşl.)  sayılı yazı ekindeki makine ve malzemelere ait piyasa rayiç bedel tespit talebi görüşüldü.

Söz konusu yazı ekindeki teknik şartnameler ait makine ve ekipmanın Komitemiz üyesi Şenol ÇALIŞKAN tarafından tespit edilerek Ticaret Servisi aracılığıyla adı geçen Komutanlığa bildirilmesine.23.09.2011.31

KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.23.09.2011.31

KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.23.09.2011.31

Haber Tarihi : 29/9/2011
Paylaş