KARAR:1  
Ülkemiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine giren grubumuz üyelerimizden gelen vaki şikayetlerde, Başbakanlık genelgesiyle yabancı firmaların kamu kurum ve kuruluşlarının resmi ihalelere girmemesi gerektiği halde bu durumun ihlal edildiği ifade edilmektedir.
                    
Bu tür kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle de Belediyelerin ihalelerini Ülkemizde üretilen bitkilere göre yapılmasını ve şartnamelerinin de buna göre düzenlenerek   yurtdışı firmalardan tekliflerin alınmaması ve Başbakanlık genelgesine riayet edilmesi hususunda Başbakanlığa iletilmek  T.O.B.B.'a ve Kamu İhale Kurumu Başkanlığı'na yazı yazılmasına. 22.09.2011.31

KARAR:2
Meslek Komitemiz, kendisine ayrılan 2.000,00-TL'lik bütçesinin tamamının Afrika'daki açlık çeken insanlara destek sağlamak amacıyla yapılan kampanyaya katılınması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.22.09.2011.31

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.22.09.2011.31

KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.22.08.2011.31

Haber Tarihi : 29/9/2011
Paylaş