KARAR: 1
Meslek Komitemizden, Grupel Elektrik Elektronik İnşaat Makina Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti'nin 21/09/2011 tarihli  dilekçesi ekinde sunulan Grupel Elektrik Elektronik İnşaat Makina Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti'nin, Ucuz İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlediği 21/09/2011 tarihli ve A-048433 nolu fatura muhteviyatı elektrik malzemelerinin fatura tarihi itibariyle piyasa rayicine uygunluğunun araştırılarak onaylanması  talep edilmiştir.

Meslek Komitemiz yaptığı araştırmalar neticesinde, sözkonusu fatura muhteviyatının piyasa rayicine uygun olduğunu tespit etmiş olup, faturanın onaylanmasına karar vermiştir.28.09.2011.29

Haber Tarihi : 10/10/2011
Paylaş