KARAR:1 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 4 Nolu Uygulama Dairesi Başkanlığı’ nın rayiç birim fiyatının bedelinin onayı hakkındaki 1128788755.03.99-E.56317 sayı ve 08.06.2020 tarihli yazısı görüşüldü.
İlgili yazı ekinde gönderilen şartnameye istinaden Meslek Komitemiz tarafından yapılan araştırmalar neticesinde söz konusu faturalarda belirtilen ürünlere ait birim fiyatların aşağıdaki gibi olabileceği kanaatimizin ilgili kuruma bildirilmesine.01.07.2020/31

ÜRÜN MİKTAR BİRİM FİYAT
425X425 MM Dört Yöne Üflemeli Swırl Difüzör 1 Adet 560,00TL
770X770 MM Dört Yöne Üflemeli Swırl Difüzör 1 Adet 1.050,00TL
Yüksek Statik Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite Soğutma Kap. Nom. 31,5 KW 1 Adet 21.600,00TL

ÜRÜN MİKTAR BİRİM FİYAT
Yer Izgarası 30*30 1 Adet 460,00TL
Yer Izgarası 30*50 1 Adet 520,00TL
Yer Izgarası 30*210 1 Adet 1.350,00TL

KARAR:2
SATSO Tek Durak Ofis Binaları B blok mekanik tesisat ihale dokümanlarının meslek grubu üyelerimize mail ile gönderilmesine, meslek grubu üyelerimizin ihale için vereceği tekliflerin toplanmasına.01.07.2020/31

KARAR:3
Mevcut cihaz açım yönetmeliğinde bulunan -2kw, +2kw cihaz kapasitesi değişiminin -4kw,+2kw olarak güncellenmesi için Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş’ ye (AGDAŞ) yazı yazılmasına.01.07.2020/31

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01.07.2020/31

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.01.07.2020/31

Haber Tarihi : 21/7/2020
Paylaş