KARAR:1
Meslek Komitemiz, kendisine  ayrılan  2.000,00-TL'lik  bütçesinin tamamının
Afrika'daki açlık çeken insanlara destek sağlamak amacıyla yapılan kampanyaya katılınması teklifimizin Yönetim Kuruluna arzına.04.10.2011.32

KARAR:2
Şehiriçi dağıtım yapan firmaların  ücret karşılığı Büyükşehir Belediyelerinden almak zorunda oldukları şehiriçi dağıtım izin belgelerinin K belgesi sahibi  firmaların bu belge alımdan muaf tutulması konusunda  Büyükşehir Belediyesi nezdinde ve belgeler ile ilgili hiç ücret alınmaması yönünde TOBB nezdinde İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere girişimlerde bulunulması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.04.10.2011.32

KARAR:3
Çevre Bakanlığı  tarafından gıda üretimi yapan firmalardan Atıkların Bertaraf Edilmesi Kanununa istinaden istenen kömür cüruflarının ve atıksu arıtma tesislerine ait çamurların imha edilmesi, sözkonusu firmalara gerekli altyapının sağlanmamış olması ve bölgemizde bulunan tek katı atık bertaraf tesisi İZAYDAŞ'ın doluluğundan dolayı bu atıkları kabul etmemesi haksız cezai müeyyidelerin uygulanmasına, sanayicilerimizin zor durumda kalmasına sebep olmaktadır. Konu hakkında TOBB nezdinde Çevre Bakanlığına  iletilmek üzere girişimlerde bulunulması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.04.10.2011.32

KARAR:4
Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme
Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında  Tebliğin geçici 1. Maddesinde 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren ve halen işletmesinin faaliyeti devam eden gıda işletmecisi, üretim izni belgesi bulunan gıda maddeleri için, üretim izin tarihi ve sayısının yer aldığı etiketleri 1/12/2011tarihine kadar kullanabileceği,

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen gıda işletmeleri tarafından  1/12/2011 tarihinde önce üretilen gıda maddeleri son tüketim tarihine kadar piyasada bulunabileceği belirtilmektedir. Mevcut ambalajlı stokların eritilememesi nedeniyle ve sanayicimizin elinde 6 aylık ambalaj stoğu olduğu düşünülünce bu milli servetin heba olmaması ve gıda işletmelerine onay numarası verildikten sonra etiketlerin tekrar değiştirilme zarureti göz önünde bulundurularak bu  sürenin 1 sene daha uzatılmasının ülkemiz ekonomisine olumlu yansıyacağı ve firmalarımızın da zarar görmesini engelleyecektir. Bu hususta TOBB nezdinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına iletilmek üzere gerekli  girişimlerde bulunulması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.04.10.2011.32

KARAR: 5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.10.2011.32

KARAR: 6
Dilek ve temenniler dinlendi.04.10.2011.32

Haber Tarihi : 14/10/2011
Paylaş